Holzspalter Nordforest

60,00 

Spaltdruck: 8 t
Kraftstrom 380 V

Ausleihpreis pro Tag